לחלום ולהיחלם

פעם חלמתי אני, צ'אונג טסה, שאני פרפר, מתעופף הנה והנה, פרפר לכל תכלית ומטרה. הייתי מודע אך ורק לשמחתי כפרפר ולא להיותי צ'אונג טסה. תוך זמן קצר התעוררתי, והנה הייתי שוב עצמי ממש. ועכשיו איני יודע אם בראשונה הייתי אדם החולם שהוא פרפר, או אם עכשיו אני פרפר החולם שהוא אדם. בין אדם לפרפר יש בהכרח שוני מסוים. זה נקרא "הטרנספורמציה של החומר".
- צ'אונג טסה

מאמר קודם חלומות במקרא - סולם יעקוב
המאמר הבא חשוב לישון