רצף שינה ועירות

האם אנו ערים לרצף היממה?
אנו חיים ברצף יומיומי המחבר את השינה לעירות ואת העירות לשינה מנשימתנו הראשונה, כמו פעימות הלב. החלומות משפיעים על מהלך היום גם אם אין אנו מודעים לכך. התרחשויות ורגשות מזירת החלומות מטמיעים בזיכרון המודע והלא מודע המון אינפורמציה המשפיעה על דפוסי החשיבה ומשם להחלטות ובחירות בחיים.
ככל שנפתח תשומת לב ומודעות לרגעי המעבר בין המימדים, בין שינה לעירות, כך נוכל לגלות את המיטב שבאוצרות החלימה ולהביא למודעות דברים מתת המודע לחיי העירות. חלומות הלילה הם חוליה ברצף היום. תשומת הלב לרצף בין שינה לעירות עושה שכל ומאפשר למשל:
*להבין הנחיות של החלום בצורה אפקטיבית.
*להציף שאלות רלוונטיות על מנת לקבל תשובות.
*לפעול בצורה טובה ותכליתית יותר בסיטואציות בחיים.
מאמר קודם חלום ומציאות
המאמר הבא כל אחד וחלומו הוא