סרטון המחשה להרכבת המחוללים

דבר ראשון, יש להרכיב את הסטנד של המחולל על גבי הכוס. 

לכל המחוללים יש סטנד זהה יש לחזור על הפעולה הזו עבור כל מחולל:


מחולל הרמוניה

 

 מחולל אהבה

 

 מחולל השפע

 מחולל השמחה

מאמר קודם סרטון הדגמה למיפוי חלום