כוחות הטבע האינסופיים מתעוררים בחלום

כוחות הטבע הם מאגר ידע עצום המקוּדד בנו – אנו נושמים אוויר, מכירים את מגע המים, את חום השמש ואת להט האש, מכירים את הרוח המלטפת ואת הסופה העזה, את הסערה ואת קור השלג. אנו מושפעים מכוח הכבידה, מתנאי האקלים, משינויי האטמוספירה והסביבה. ועל אף הידע הקוסמי האצור בנו, איננו עֵרים לו ולסימביוזה התמידית המתקיימת בינינו.

האדם והטבע הם בלתי נפרדים, מסונכרנים זה עם זה בכל רגע ורגע – הטבע משפיע עלינו ואנחנו עליו. מה שמתחולל בתוכנו מושפע ממה שמתרחש בחוץ, ולהפך. הכוחות האלו מוכרים לנו בזרימה הפנימית ובזרימה שמחוצה לנו. אנו חשים את בערת האש הפנימית, את סערת הנפש בתנועתה, את יציבותה של הקרקע לרגלינו. הכוחות הללו משפיעים על עולם הרגשות שלנו, על מחשבותינו, על מצבנו הגופני והבריאותי ועל מעשינו וגישתנו לחיים. החלום מגשר בין שני הממדים הללו ונותן להם ביטוי רגשי, ואם נדע למפות את השפעתם, נוכל להקשיב לטבע ולמסריו, ללמוד ממנו ולהבין את עצמנו טוב יותר בדרך לצמיחה, להתפתחות וליצירת מציאות.

לתופעות הטבע בחלומות יש מטרה – לגלות לנו את האיכות, את העוצמה או האיזון הדרושים לנו כדי להיטיב עם הגוף והנפש. בחלימה אנו מעוררים לתחייה את אוצר הידע המקוּדד בנו ויכולים לאמץ את סגולותיו. כל אחד מהחלומות מביא לידי ביטוי לפחות כוח טבע דומיננטי אחד שנוכח ובולט בנו באופן מובהק, והודות לחלום אנו יכולים להאיר ולהעיר את האיכות המשפיעה עלינו, להכיר בעוצמתה ובידע שהיא טעונה בו.

עוצמתם של כוחות הטבע בחלומות ובמציאות דומה. המפגש עימם בחלום מאפשר חזרה אינטימית ועמוקה לטבע שלנו ולטבע היקום, ויוצר ביניהם יחסי גומלין והשפעה הדדית. כל כוח טבע פותח שבילים לעוצמתם האינסופית בתוכנו, מדריכות אותנו ומרחיבות את יכולותינו.

מוזמנים להיכנס לחדר כושר לחלימה ולהכיר את כוחות הטבע, באיזה חלומות הם יכולים להופיע וכיצד אפשר לעבוד איתם כגשר בין חלום לעירות

מאמר קודם הארכיטיפים בחלום
המאמר הבא חולמים בלילה ומיישמים ביום