מה היא שפת החלומות ולמה היא אישית?

שפת החלומות מורכבת מסמלים ומריחות, מרמזים ומעקבות, מצבעים, מקולות ומדמויות. היא נחקרה מאינסוף היבטים ובחינות על ידי פילוסופים, אנשי רוח, אנשי מדע, פסיכולוגים, אנשי דת, חוקרים מתחומים רבים ואסכולות רבות שמחפשות פשר לחלומות. ועם זאת, לכולם הייתה מטרה אחת זהה: לפצח את קוד המשמעות של החלום ולהבין מה הוא מספר לנו, להגדיר מילון אחיד שיעזור לנו לשוחח עם החלום ולהבין את המסר וההנחיה שקיבלנו ממנו.

פענוח פשרו של חלום מתחיל בהיכרות עם שפת החלומות האישית. זו שפה אינטימית, המספרת לנו מדי לילה סיפור מורכב ורב ממדי, הרבה מעבר לסיפור העלילה, למילים ולסמלים. בשפת החלומות האישית יש לסיפורי החלום משמעות הרלוונטית לעולמו הייחודי של החולם. השפה המיוחדת – תמונות, עלילה, תחושות וצלילים, שהיא שואבת מתוך עולם התופעות הקוסמיות, הארציות והאישיות – היא מתנת החלום, האוצרת בחובה את מסר כוונות הלב הכמוסות. כאשר שפת החלומות חושפת את האמת הנסתרת מן העין, היא מאפשרת לנו לגלות את החבוי ולהמשיג אותו במילים. כך שפת החלום משוחחת איתנו מדי יום ומספרת לנו על כוונות הלב – החל מהפחדים הכי עמוקים וכלה ברצונות ובכמיהות, משאת נפשה של האמת הפנימית.

שפת החלומות האישית מאפשרת לנו להבין את משמעותו הפרטית והעמוקה של החלום ועוזרת לנו לעבור מהתבוננות אקראית ונקודתית – כמו מיקוד בסמלים מקובלים או דגש על אירוע רווח ומוכר מעולמנו – לניתוח שיטתי שאינו פוסח על אף היבט בחלום. ניתוח כזה מעביר אותנו מתפיסה מיסטית, השמה דגש על הנסתר ועל הבלתי נודע, לתפיסה מעשית שאינה מבטלת את קסם המסתורין. ההפך הוא הנכון, המסתורין מקבל תוקף פעיל בעולם המעשי.

מאמר קודם סוד התדרים העתיקים
המאמר הבא מה מתרחש בחלום?