מה מתרחש בחלום?

האם שוחחתם עם דוב?  שחיתם עם לוויתן?  השתתפתם בקרב גמדים?

התרחשויות בחלום מייצגות את מכלול האירועים, העלילות, המצבים, התפניות והמוטיבים שהופיעו בחלום. התרחשויות הן כלי שעוזר לשחזר את החלום ולספר אותו. כל התרחשות מאפיינת סיטואציה טיפוסית שנקרית בדרכנו גם במציאות העֵרה.

התרחשויות בחלום לילה נראות חסרות היגיון, במבט ראשון לפחות, מכיוון שיש לחלום ממדי תודעה שאיננו מורגלים בהם. אולם אין כך הדבר, ופעמים רבות התרחשויות החלום משלימות את התמונה הנסתרת מעינינו בזמן העֵרות ומעשירות אותה.

כל חלום הוא חידה על שלל מצבים, התרחשויות ומרכיבים המתקיימים בו, וגם אם נפקפק בזיקה שלהם לחיינו, אנו מתעוררים בבוקר חדורי סקרנות לפענח את פשרם החידתי. כדי להבין את החלום חשוב להקדים ולזהות את הסוגיה המרכזית שבכל התרחשות. לעיתים היא סמויה מן העין ולעיתים בהירה לנו, אך בלעדיה תיוותר ההתרחשות חסרת משמעות. לכן יש לשים את הפוקוס על לב העניין הסמוי כדי לעורר בנו את קריאת ההשכמה לפעולה ביומיום.

כל התרחשות מתארת עלילה, ונוסף על כך מעניקה לסיפור משמעות שאינה עלילתית, אלא עוסקת בסוגיה מסוימת שהעלילה נושאת בתוכה, ומשמשת רמז לעניין שמעסיק אותנו, גם אם איננו עֵרים לו. היא אינה עומדת בפני עצמה, אך נוגעת בדבר האמיתי שהחלום מדבר עליו באמצעות העלילה והדימויים. היא ההשראה להתמודדות חדשה בחיים. יש לראות בה קריאת השכמה למהות שקיימת בנו, גם אם הקשר לא יתחוור לנו מייד. כאשר איננו מכירים בסוגיה הסמויה וברחשיה מתחת לפני השטח ומשאירים אותה מחוץ לתמונה, אנו עלולים לשוב ולקרוא את הסיטואציה באופן חלקי.

כשמתבוננים על התרחשויות חלום חשוב לשים לב:

הכרת סוגי ההתרחשויות בחלום והבנת הסוגיה המתעוררת מתוכם מאפשרות להתבונן בסיטואציות ובמצבים מורכבים בדיוק רב יותר. בזמן השינה האשליה נחלשת, ואפשר לפעול בגישה שונה מזו שמורגלים בה

כשאומרים STORY OF MY LIFE מתכוונים ש'הסיפור הזה מוכר לי', 'את זה אני מכיר', 'תמיד אני...' וכד'. כל האמירות האלו הן תולדה של התרחשויות שחוזרות על עצמן בחיים, אולם בחלום יש אפשרות שהן יקבלו תפנית – נקודת מבט חדשה ובעקבותיה קידוד תבנית שונה מן המוכר.

לרוב מגדירים חלום בהתאם לרגש החזק ביותר שהתעורר בהתרחשות. למשל הפחד היה החוויה הדומיננטית, ועליו שמתי את הפוקוס. אך כדי שהראייה שלנו תהיה רחבה יותר, עלינו לזהות שתי התרחשויות ולא אחת, כי תמיד יש משהו נוסף בחלום שהנחנו בצד, והוא לא פחות חשוב.

מוזמנים להיכנס לחדר כושר לחלימה ולהכיר התרחשויות שמופיעות בחלומות ומה הסוגייה המרכזית החבויה בו, באיזה חלומות הם יכולים להופיע וכיצד אפשר לעבוד איתם כגשר בין חלום לעירות

מאמר קודם מה היא שפת החלומות ולמה היא אישית?
המאמר הבא למה כדאי להבין את חלומות הלילה?