practice

PRACTICAL DREAMING

PRACTICAL DREAMING

זימון חלומות לפי מדע החלימה - חולמים בלילה מיישמים ביומיום     בהתכוונות לטקס יש לזכור את ארבעת הקווים המנחים הבאים שפת החלומות היא שפה אישית שפת החלומות האישית מאפשרת לך להבין את משמעותו הפרטית והעמוקה של מסר החלום, את...

קרא עכשיו